Om børnehaven​

Priser 2024

Børnehave

Priserne er pr. måned, i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Heldagsplads

Fra 6.00 til 17.00 – fredag til 16.30: 2.037 kr. pr. måned

Formiddagsplads (30 timer 6.00 til 12.30) 1.060 kr. pr. måned

Feriekuffert

(pris pr. dag)
Feriekuffert – husk tilmelding 75 kr. for ældste barn
45 kr. for yngre børn​

Søskendetilskud og friplads

Forældre, der har børn i kommunal eller privat dagpleje, får søskendetilskud for ældre børn i Landsbyhaven – hvis udgiften til dagplejen er den største.

Søskenderabat er forskellig fra kommune til kommune.

For Jammerbugt Kommune er den p.t. 895,50kr.​

​Der kan søges friplads til børnehavebørn i Landsbyhaven efter samme kriterier som for børn i kommunal børnehave.

Nærmere oplysninger herom kan fås hos Berit Lindrup, som er sekretær for børnehaven.


Taksterne i Landsbyhaven reguleres i takt med kommunal regulering på området.

Ændring fra heldagsplads til formiddagsplads skal ske skriftligt, med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned.

Ændring fra formiddagsplads til heldagsplads kan ske skriftligt med øjeblikkeligt varsel under forudsætning af, at det er muligt.

Udmeldelse fra børnehaven skal ske skriftligt med 1 måneders varsel til den første i en måned, og man er derfor betalingspligtig indtil da.

Da Landsbyhaven får kommunalt tilskud på baggrund af jeres barns indmeldelse i børnehaven, er det tvingende nødvendigt, at der meldes adresseændring til både børnehaven, kontoret og bopælskommunen.

I værste fald kan en manglende adresseændring betyde manglende tilskud for Landsbyhaven

Find os her

​Terpsvej 5, Birkelse, 9440 Aabybro

Rutevejledning

Find os på Facebook

Vi opdaterer jævnligt vores Facebook profil​.

Følg med i vores nyheder og aktiviteter.

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

Den Selvejende Børnehave Landsbyhaven

Terpsvej 5, Birkelse
​9440 Aabybro

Klik her for rutevejledning

CVR: 21786144

Kontaktoplysninger

Telefon: 29 48 07 25

(Anne Marie privat 61 76 59 88)

E-mail: info@landsbyhaven.dk

Åbningstider

Fra 6.00 til 17.00 (fredag til 16.30)​

Lys, lyd, farver er en forudsætning for at børn og voksne trives. Vores stuer er indrettet med materialer der har en støjdæmpende funktion, både i gulvbelægningen og lofterne. Det har stor betydning for os at lokalerne er præget af en hjemlig indretning, med muligheder for kreative aktiviteter.