Personalet

 

 Her på siden kan du læse mere om personalet i
                 Børnehaven Landsbyhaven 

Vi er en lille børnehave, hvor personalet er opdelt i yngstegruppen, og en stue for de ældste børn, kaldet Lilla stue. Personalet samarbejder om alle børn i børnehaven, på tværs af stuerne. Vi vægter højt at vi sammen skaber en rar, og indbydende atmosfære for børn og voksne i Landsbyhaven.

 AnneMarie1

AnneMarie Larsen

Jeg sætter stor pris på at skabe muligheder for, at børnene kan lære naturen at kende med alle sanser, og opleve den som en kilde til leg, viden og læring. Børn skal opleve glæden ved at være i naturen. Blot er det for mig også vigtigt at huske på, at det skal være sjovt for børn at gå i børnehave. Det gode børneliv skal være fyldt med smil, grin, leg og nærvær.

 

 

 

Sjanne 

Sjanne

Som pædagog er jeg optaget af børns bevægelsesglæde og kreative sind. Jeg vægter en nærværende og anerkendende hverdag med plads til at være nysgerrig og gå på opdagelse. Derudover vægter jeg et fællesskab der tager udgangspunkt i det enkelte barn, dens kompetencer og læringsniveau.

Jeg brænder for kreative værksted, for den pædagogiske idræt og sætter stor glæde i at tænke ud af boksen og bruge min omgivelser som legeplads.

Jeg er at den overbevisning at alt er muligt og at vi altid kan lærer noget af hinanden. Det skal være spændende og lærerigt at gå i børnehave og jeg elsker at lade mig inspirere af børnenes interesser og bruge det i mine daglige aktiviteter.

Yderligere ser jeg den gode relation, et godt samarbejde med forældrene og ærlighed som en vigtig del i at skabe den bedste børnehavetid for børnene.


 


 

 Laila 88

Laila Kristensen
   "Musik Laila"   

   Smily    

For mig er en god dag i børnehaven en dag, hvor nærvær har været det bærende element i samværet med børnene. Hvad enten det er i børnenes leg, i de aktiviteter vi voksne sætter i gang eller i de rutiner, som fx måltider, der kæder dagen sammen, - så er kvaliteten i nærværet altid min rettesnor.

Én måde at være nærværende sammen med børnene på, er gennem musik, der altid har haft min store interesse, både fagligt og privat. Når jeg laver musik med børnene, skaber jeg et lille univers med lyd, leg og fantasi, hvor børnene både spiller, synger og danser. Ofte væver jeg sang og musik sammen med rim og remser, fortælling og dukketeater/dramatisering.

Uanset hvad en dag i børnehaven har budt på, er det vigtigt, at børnene har leget, grinet, lært noget nyt, følt sig trygge og mærket at de er holdt af og om.

   

mette 88

Mette Kerstin Lund

Det er vigtigt for mig, at børnene møder voksne der vil dem, at børnene oplever de bliver mødt med varme og anerkendt som dem de er. At de er og føler sig som en del af et fællesskab, hvor de har en vigtig plads - for vi vokser af at lykkes!

I mit arbejde med børnene er nærvær, fællesskab og fordybelse en vigtige del af en dag i børnehaven. Det kan b.la. ses, når vi sammen går i skoven- måske undersøger en træstub med dyr og bruger den tid der skal til, for at vi har kikket, rørt og undret os over, hvor mange dyr der kan bo LIGE der!! Eller leger med skøre ord i vores rundkredsen. Eller når børnene eller de voksne er særlig optaget af et emne og børnene går på opdagelse i materialer, inspirere hinanden og skaber deres helt eget kreative udtryk!!

Jeg er optaget af at være i de læringsrum, hvor vi kan undre os sammen, hvor vi går på opdagelse og har en undersøgende og spørgende tilgang. For der får de en viden og indsigt i dem selv og den verden de er i.

   

 V 1

Viola Kjær
 

Jeg vægter omsorgen for børnene meget højt . Der igennem også at opbygge tillid til hinanden….en tillid som er vigtigt i samværet med børn og voksne. -At ta udgangspunkt i det enkelte barns behov både i leg og læring. -Tid til at lytte og se det enkelte barn. -Sørge for at det enkelte barn og hele gruppen trives og lære af og med hinanden. Og få lov til at være en del af børnenes dag - og få lov til at opleve alle de sjove ting, som der er masse af når man er sammen med børn. Jeg er rigtig glad for mit arbejde med børn…..tænk at få lov til at bruge de gode timer på leg og læring og ikke mindst hyggen…..hyggen med den gode bog eller det puslespil vi har lavet 100 gange før…….

Det at være sammen med jeres børn er for mig en stor gave….

 

Srefan 55

Stefan Henriksen

Jeg vægter det relationelle arbejde meget højt, fordi jeg mener det er grundstenen til alt udvikling. Relationen skaber jeg i interaktioner med børnene, hvor det ofte er et fælles tredje som er omdrejningspunktet. Dette kan være alt lige fra en bog til en snegl man finder udenfor, som undersøges sammen. Det er i disse situationer, der opstår mulighed for læring og udvikling, både for børn og voksne.

Udover relationelt arbejde, er en af mine andre kompetencer, stimulering af børns motorik og sanser. Jeg vægter højt at børnene har mulighed for at kunne udfordre deres motoriske færdigheder, da dette øger børnenes selvværd og selvtillid, i forhold til at kunne indgå i lege og aktiviteter med andre børn.    

 

   

 Heidi 333

Heidi Sørensen

For mig er børns umiddelbare syn på livet en gave i sig selv. Vi kan lære meget af dem ved at lytte til dem og deres ord, og jeg elsker selv de mange sjove sætninger der kan komme ud af én, når man er sammen med børn. For mig som person, er det vigtigt, at vise børnene at jeg har tid til dem, tid til at lytte, tid til at give et kram, tid til at trøste og tid til bare at give et smil, det giver tryghed – og det har de brug for i deres hverdag, imens mor og far er på arbejde.

   

Maiken 

Maiken Bergholm Wachsmut

At arbejde med børn, er i sig selv en sand gave. Børne er fantastiske til at være til stede i nuet og til at følge deres intuition.

Hver dag har jeg mulighed for at opleve børnene, imens de lærer livets spilleregler igennem aktiviteter og lege. Det er vigtig for mig, at hver enkelt barn oplever sig set, hørt og mærket. Dette sker kun hvis jeg har en god relation til det enkelte barn. Så min kerneopgave som pædagog i børnehaven er relationsarbejdet, hvor jeg gennem en god relation til det enkelte barn kan give  tryghed og gøre at barnet føler sig forstået.. Netop derfor elsker jeg mit arbejde.

for mig er det vigtigt at børnene har en tryg og oplevelse hver dag i børnehaven. Vi som voksne sætter rammerne, således at børnene kan lege sammen og og indgå i et godt børnefællesskab, hvor børnene har medbestemmelse og selv opleve at de har en vigtig plads i fællesskabet og er uundværlige.

Jeg har anvendt musik meget, både i mit arbejde og privat. Musik har en magisk effekt og skaber stemninger og gør os glade. derfor synger jeg meget med børnene og bruger min guitar til at skabe et "rum" hvor alle er hver deres ekspert, hvilket er med til at understøtte den enkeltes selvværd og tro på at de kan lige det de vil!

 

 

 Lonni

Lonni Røn Andreasen

Jeg har fornøjelsen af at lukke børnehaven hver dag. Den tid på dagen indbyder til spil og en god historie. Det er rart og hyggeligt at lukke børnehaven hver dag, sammen med de sidste børn.
Om formiddagen har jeg timer i yngstegruppen, og det er bla. min opgave hver dag at putte sovebørnene.

 

   

OlavSondergaard1

 

Olav Søndergaard
"Pedel Olav"
Smily

 

berit1

Berit Lindrup
Sekretær