Musik

Musik har stor prioritet i Landsbyhaven.

Alle børn reagerer på musik og har musikalsk udtrykslyst og glæde. De “synger” før de taler og “danser” før de går. Børn er med andre ord født med musikalske anlæg og forudsætninger for at tilegne sig musik. Og børnene “gør det bare”, det med musikken. De synger, danser, klapper, spiller, laver rytmer, kommunikerer, efterligner al mulig lyd og sprog. Når vi fordyber os i musik med børnene gør vi ikke blot en investering i børnenes musikalske kompetenceudvikling, men i deres generelle trivsel og udvikling, da musikalsk stimulering også styrker den sociale, sproglige, motoriske og sansemæssige udvikling. Musik og glæden herved et et mål i sig selv, men som et herligt “biprodukt” udvikler musik os som mennesker og styrker fællesskabsfølelsen.

Musik kan foregå alle steder i børnehaven. Både som spontan aktivitet, som fx sang på gyngerne, sangleg på legepladsen, rim og remser på puslebordet, rytmeleg i sandkassen, eller som planlagt aktivitet på stuerne.

Ofte væves musik sammen med dukketeater og fortælling og er sammen med disse andre sprogstimulerende elementer et naturlig indslag i børnehavens arbejde med sprog og kommunikation.

Der bruges rekvisitter, såsom paraplyer, vifter, faldskærm, chiffon tørklæder, finger- og hånddukker, sæbebobler og naturligvis masser af percussion instrumenter, trommer, xylofon, klokker, boomwhackers mm. En stund med musik byder både på sang, dans, spil, leg, lytning - og masser af smil.

Musik på plejehjemmet

En gang om måneden tager en gruppe af børnehavebørnene på gåtur til plejehjemmet for at have musik med beboerne. Det er en tradition, som vi er utroligt glade for, det er en ægte stjernestund. Med udgangspunkt i årets sange og traditioner spiller, synger, leger og griner vi med beboerne på plejehjemmet. “Musik Laila” pakker altid den store kuffert, så både børn og voksne har noget at spille på, en fjer at flyve med eller et tørklæde at vifte/danse med. Vi slutter altid musik på plejehjemmet af med, at børnene ligger på gulvet med lukkede øjne imens alle voksne synger, ofte er det “I skovens dybe stille ro”. Imens viftes alle med en stor vifte. Der opstår en ganske særlig interaktion og omsorg imellem børnene og beboerne, og ofte trilles der en rørt tåre. Det er rart at have noget at være sammen om og vigtigt at være noget for nogen, og vi oplever at musik er et godt udgangspunkt for dette fællesskab.

Plejehjemmer 2

Plejehjemmer 1