Målsætning


 

 Det er Landsbyhavens mål:

I landsbyhaven har vi focus på, børneperspetktiv, børnefællesskaber, leg og læring.
Vi er optaget af at være anerkendende voksne, som ser og forstår det enkelte barn. Vi anerkender barnet som et ligeværdigt menneske, og opfatter barnet som aktivt lærende.
Alle børn skal have et godt børneliv, med optimal mulighed for udviklig og læring.

 

Det er værdifuldt at:

- Børnene er medskaber af egen læring og udvikling
- Børn har brug for at blive set, hørt og forstået
- At fokusere på barnets styrker.
- Børn indgår i relationer, der etableres som et resultat af det nære og det forpligtigende
  fællesskab.
- Børnenes oplevelser baseres på leg, spontane og tilrettelagte læringssituationer
- Børnene oplever sig som en del af fællesskabet
- Børnene møder et anerkendende læringsmiljø
- Børnenes sociale samspil understøttes gennem prioritering af nære relationer
- Der er tæt samarbejde mellem børnehave og familie

Det er vores målsætning at skabe et trygt miljø, hvor børnene er glade for at komme, og hvor børn og voksne trives i een overskuelig hverdag.

- Vi vil skabe optimale udviklings- og udfoldelsesmuligheder, ud fra vores kendskab til, og erfaring med børn og de muligheder vi har
- Vi vil skabe et åbent og positivt forældre- personale samarbejde, med respekt for hinandens forskelligheder

Gennem vores målsætning er vi med til at skabe trygge, og harmoniske børn. Og give børnene en spændende og oplevelsesrig barndom. En barndom, der har sin egen værdi, hvor barnets leg, aktivitet og skabertrang er målet i sig selv.

Hvad du husker, glemmer du.
Hvad du ser, husker du.
Hvad du prøver, forstår du.

 Kinesisk ordsprog