Åbningstider - Priser

Børnehave                                             
Priserne er  pr. måned, i 11 måneder. Juli er betalingsfri.
 
Heldagsplads
Fra 6.00 til 17.00 – fredag til 16.30:  1.944 kr. pr. måned                            
Formiddagsplads (30 timer 6.00 til 12.30) 1.107 kr. pr. måned

Feriekuffert
(pris pr. dag)
Feriekuffert – husk tilmelding                          75 kr. for ældste barn
                                                                         45 kr. for yngre børn

 Søskendetilskud og friplads.
Forældre, der har børn i kommunal eller privat dagpleje, får søskendetilskud for ældre børn i Landsbyhaven – hvis udgiften til dagplejen er den største.
Søskenderabat er forskellig fra kommune til kommune. For Jammerbugt Kommune er den p.t. 895,50kr.

Der kan søges friplads til børnehavebørn i Landsbyhaven efter samme kriterier som for børn i kommunal børnehave. Nærmere oplysninger herom kan fås hos Berit Lindrup, som er sekretær for børnehaven.
 
Taksterne i Landsbyhaven reguleres i takt med kommunal regulering på området.

Ændring fra heldagsplads til formiddagsplads skal ske skriftligt, med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned.

Ændring fra formiddagsplads til heldagsplads kan ske skriftligt med øjeblikkelig varsel under forudsætning af, at det er muligt.

Udmeldelse fra børnehaven skal ske skriftligt med 1 måneders varsel til den første i en måned, og man er derfor betalingspligtig indtil da.

Da Landsbyhaven får kommunalt tilskud på baggrund af jeres barns indmeldelse i børnehaven, er det tvingende nødvendigt, at der meldes adresseændring til både børnehaven, kontoret og bopælskommunen.

I værste fald kan en manglende adresseændring betyde manglende tilskud for Landsbyhaven.